clown

ACTIVITEITEN IN 2018

In 2018 hebben Dichterbij-Clowns mogen spelen bij verschillende instellingen en doelgroepen.

 

We hebben gespeeld met:

Mensen met dementie, verschillende huizen ca 15x (wsch wel 20x, er is ook zonder vrijwilligersvergoeding gespeeld).

Kinderen/jongeren in een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde ca 4x (is 10x als de stages tijdens opleiding worden meegeteld).

Kinderen/jongeren in een asielzoekerscentrum enkele malen, ook in het kader van opleiding.

Kinderen/jongeren/volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking 4x.

Kinderen met een meervoudige beperking op een Dovenschool 1x.

Kinderen/jongeren met een communicatieve meervoudige beperking (Doof-Blind) 1x.

Kinderen die verpleegkundige gespecialiseerde zorg nodig hebben op een kinderdagcentrum 6x.

 

Er zijn een paar workshops “Clownerie” gegeven op basisscholen. Voor verschillende organisaties werd een lezing verzorgd over de activiteiten van de stichting.

 

Dichterbij-Clowns waren aanwezig op de Kanjerdag in Apeldoorn, tijdens de ‘Nacht van Wijhe’, op het Hartenfestival in Assen en op de terugkomdag voor kinderen die hun leven begonnen zijn op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit). Ook een feestje van Verstandelijk Gehandicapten Sport wordt jaarlijks bezocht.

 

In oktober mochten we 8 nieuwe clowns verwelkomen waarmee het aantal aangesloten clowns op 25 is gekomen. De Dichterbij-Clowns hebben elkaar ontmoet voor kennismaking, informatie, uitwisseling, deskundigheidsbevordering in februari, juni en oktober.

 

Het bestuur is, naast de 3 genoemde bijeenkomsten, 9 keer bij elkaar geweest voor overleg.