clown

Kosten die gemaakt worden door het bestuur van de stichting, kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed. Hieronder vallen onder andere kosten ter zake van vergaderingen en porti. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere beloning, bv. vacatiegeld.

 

Kosten die de clowns maken (reiskosten, opleiding, materiaal, kostuum), worden vergoed volgens de norm van de Belastingdienst ter zake van vrijwilligersvergoedingen. Uitbetaling geschiedt volgens de daaraan verbonden voorwaarden (max 1500 per jaar in 10 maanden max 150).

Wanneer een clown zzp-er is, kan een andere kostenvergoeding worden betaald. Alsdan vraagt de stichting de clown per declaratie een zgn. opting-out verklaring bij te voegen om gevrijwaard te zijn van het bijhouden van een salarisadministratie.