clown

Beleidsplan Stichting Dichterbij-Clown

 

Als contactclowns hebben wij veel gevoel voor het maken van klein contact en we kunnen ook groot denken. De Stichting Dichterbij Clown heeft de ambitie om de waarde in elk van de dichterbij-clowns maximaal tot haar recht te laten komen.  Daarom is er aandacht voor ons onderling contact en ontwikkelen wij de impact van de stichting vanuit collectiviteit. Gelet op de aard van de stichting en de clowns vraagt dit niet om grootschalige marketing en tegelijkertijd wel iets meer dan hoort zegt het voort. Waar zit jouw midden?

De Dichterbij-Clowns maken warm contact, vol aandacht. 
We zijn er voor jong en oud.
Voor iedereen die afleiding verdient,
en bij wie een warm  en vrolijk contact een bijzonder moment kan opleveren.Samen spelen... en contact maken!

 

Wij zien ontwikkelingen in de markt waar wij als niemand anders op kunnen inspelen

1. Aandacht voor hersenen

Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving ontstaat steeds meer aandacht voor dementie. De intensivering van onderzoek naar de werking van hersenen zorgt voor nieuwe inzichten in de werking van het brein, bijvoorbeeld ook bij dementie.

De invloed van muziek op onze gesteldheid is enorm. Muziek is overal in ons leven en op alle belangrijke life-events zoals jubilea en begrafenissen. Ook ontstaat er meer inzicht in de wisselwerking van het muziekcentrum in onze hersenen met andere neurale centra, zoals het taalcentrum.

Vergelijkbare conclusies zullen ongetwijfeld worden getrokken rondom de invloed van clownen/de lach. Dat is voor de Dichterbij-Clown belangrijk, evenals de mogelijke waarde van de combinatie van clownen en muziek.

2. Toename van overprikkeldheid bij jongeren

De niet aflatende stroom informatie waarmee jongeren moeten dealen maakt dat zij in toenemende mate overprikkeld of zelfs burnout raken. Voor ons is relevant hoe de jongeren in onze doelgroepen hiermee te maken hebben en wat wij kunnen doen om in te spelen op wat nodig of wenselijk is.

Spelen is de kern van ons bestaansrecht. We zullen onze activiteit richten op het ontwikkelen van fondsen en het laten groeien van het aantal speelplaatsen. Dit geeft kansen voor meer betrokkenheid en persoonlijke professionele groei van elke clown.

Ons doel is in 2019 tenminste te groeien naar 10.000 euro aan donaties. Daaraan hangt vanzelfsprekend een navenante groei van het aantal speelplekken. Voor 2020 is het streven door te groeien naar 20.000 aan donaties.

 

Iedere clown heeft een individueel plan dat is verbeterd na onderlinge feedback

Ieder jaar maakt elke dichterbij-clown een plan hoe hij of zij de betrokkenheid bij de stichting vorm geeft. In dat plan kunnen naar voren komen: -Speelplaatsontwikkeling (fondsen, netwerken); -Professionaliteit (specialisatie, verdieping, verbreding, …); -Communicatie; -Verwachtingen en bijdragen aan de stichting DC; -Persoonlijke omstandigheden

Dit Ontwikkelplan van de Dichterbij-Clown is bedoeld om richting en houvast te geven. Het kan dienen als leidraad voor evaluatie door een ander en ook om zichzelf te laten uitdagen om het plan beter te maken.

 

Nieuwe clowns/verversing

Als tegenwicht tegen het natuurlijke proces van uitstroom, willen we nieuwe clowns blijven verwelkomen. Daarbij streven we naar een warm afscheid van elkaar, dus nooit definitief. Eind 2020 zijn wij een stichting met 30 sterk verbonden clowns/mensen. We willen proactief werken aan ontwikkelmogelijkheden voor onze clowns. Als de clowns zich ontwikkelen, dan ontwikkelt zich ook de Stichting Dichterbij-Clown. Het belang van de onderlinge verbondenheid kan daarbij nauwelijks overschat worden.

 

Wij ontwikkelen voortdurend onze naamsbekendheid

Wij willen worden genoemd in de top 3 van spontane naamsbekendheid van clowns die dementie en ernstige ziekte kunnen helpen verzachten. Onze inspanningen in marketing zijn creatief en in contact, waarbij wij anderen leren om onze verhalen door te geven met de spirit die wij brengen in ons spel. Daarom zijn wij actief in externe marketing en communicatie, zowel als stichting als het overgrote deel van de clowns (afhankelijk van individuele kwaliteit en beschreven in het persoonlijk plan).

We kiezen een stijl die ons past, dus geen grote campagnes, maar dicht op onze doelgroepen via persoonlijke relaties, bijeenkomsten en symposia.

Te overwegen acties: samenwerking met andere clown-organisaties (geen entertainment) in bijvoorbeeld de dag van de lach; presentaties en of voorstelling verzorgen op symposia door anderen georganiseerd; trainingen verzorgen voor medewerkers van zorginstellingen.