clown

Stichting Dichterbij-Clown is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met fiscaal nummer 8183.41.563. Met die ANBI-status zijn we erg blij. Het betekent dat giften en donaties aan Dichterbij-Clown (onder voorwaarden) verrekend kunnen worden met de Vennootschapsbelasting of met de Inkomstenbelasting. Over die voorwaarden staat informatie op de website van de Belastingdienst. Onder de hier genoemde kopjes vindt u meer informatie over de voor de ANBI status verplichte publicatiegegevens.